Onze
huisregels

Algemeen

• Er worden geen sieraden gedragen tijdens de lessen.
• Haren worden in een staart of knot gedragen in elke les, zodat deze niet hinderen tijdens het dansen.
• Eten, kauwgom en drinken zijn verboden in de danszaal, er mag alleen een flesje water mee in de zaal.
• GSM blijft buiten de danszaal.
• Het is niet toegestaan om foto’s of filmmateriaal te maken tijdens de lessen. Dit kan uitzonderlijk bij een verjaardag of een open lesdag, in overleg met de docenten.
• Het is niet toegestaan voor het raam te staan tijdens de lessen. Dit stoort de concentratie van de leerlingen en zo ook de les.
• Bij afwezigheid wordt er altijd telefonisch of via mail op voorhand verwittigd.
• Leerlingen zijn minstens 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig in de dansschool.
• Omkleden in de kleedkamer, de gangen zijn hier niet voor bedoeld.

Extra

• Dancepointe vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal in de danszaal of wachtruimte.
• Dancepointe vzw heeft het recht lessen te annuleren of het lessenrooster aan te passen.
• Indien u niet wilt dat foto’s en/of filmmateriaal, gemaakt door Dancepointe vzw, waar uw kind op te zien is gebruikt wordt voor reclame en dergelijke meer, dient u dit schriftelijk of via email te communiceren naar ons aan het begin van het schooljaar.
• Dancepointe vzw heeft het recht leerlingen de toegang tot de dansschool te ontzeggen bij het nadrukkelijk niet naleven van deze huisregels en voorwaarden.
• Het is te allen tijde verboden verbaal/fysiek geweld te gebruiken of ermee te dreigen naar docenten of leerlingen toe.

Lesgeld en verzekering

• Lesgeld dient binnen 14 dagen na de eerste les betaald te worden. Inschrijving en verzekering is pas definitief na betaling van het lesgeld.
• Leerlingen zijn verzekerd via Danssport Vlaanderen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de danslessen en evenementen, niet ervoor of erna.
• Lesgeld wordt niet terugbetaald bij uitschrijving van de leerling.
• Bij langdurige afwezigheid (meer dan een maand) wordt er een reductie van het lesgeld gegeven op het volgende semester indien men een medisch attest kan voorleggen.
• Een deel van het lesgeld is terug te krijgen via de mutualiteit. Attesten kan je downloaden in je Ledenbeheer-profiel.
• Inschrijvingsgeld voor kampen wordt enkel terugbetaald indien men minstens 30 dagen op voorhand annuleert. Is dit minder dan 30 dagen, dan betalen we 75% van het inschrijvingsgeld terug. Wanneer een kind ziek wordt vlak voor of tijdens het kamp, betalen we 75% van de resterende dagen terug, mits voorlegging van een medisch attest.

Cookie- en privacybeleid

Voor meer informatie over ons cookie- en privacybeleid kan je doorklikken op onderstaande button: 

Proefles

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van de dansvoorstelling en daarom zijn er even geen proeflessen mogelijk. Vanaf 1 april staan we weer te popelen om jou te verwelkomen voor een proefles, vanaf die datum kan je ons contacteren voor meer info. Tot dan!