Corona

Algemeen

• Houd afstand van elkaar, zowel bij het brengen/halen van uw kind, het zelf wachten op een les als het in de cafetaria wachten.
• Inschrijven voor een les is verplicht, ook voor een proefles. Zo weten wij op voorhand hoeveel leerlingen we kunnen verwachten in een les en kunnen we steeds voldoende afstand bewaren tussen de dansers. Wanneer je na een proefles definitief wilt inschrijven, hoef je het formulier niet opnieuw in te vullen. Inschrijven kan via dit formulier.
• Inschrijven voor de opendeurdag en het eerste pasmoment voor kledij is verplicht. We werken in tijdsblokken van 30 minuten, waarin we maximum 10 ouders toelaten met hun zoon/dochter.
• Kom NIET naar de lessen als jij of een huisgenoot COVID-19 symptomen vertoont of positief getest is op het virus.
• Ga thuis naar het toilet. De toiletten zijn beschikbaar maar we willen het gebruik ervan zo veel mogelijk beperken.
• Was je handen grondig of gebruik ontsmettingsgel voor de les.
• Kom niet meer dan 5 minuten voor je les aan. Ben je te vroeg, wacht dan buiten.
• De in- en uitgang: wie het gebouw, de toiletten of de danszaal verlaat, heeft voorrang op wie binnenkomt. Wacht even buiten tot er geen interactie meer mogelijk is voor je naar binnen gaat.

Danslessen voor -12j

• Kinderlessen (-12j) gaan door zonder beperkingen in aantal.
• Draag als ouder steeds een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind en houd afstand van anderen.
• Ouders mogen NIET mee naar binnen in het gebouw en zullen dus buiten moeten wachten met hun kind. De kinderen die zelfstandig genoeg zijn mogen alleen het gebouw betreden, stuur ze dan direct naar boven in de sporthal. Ze kunnen daar wachten aan de banner van de dansschool.
• Er zal altijd een docent de groep leerlingen boven & buiten komen ophalen bij het begin van de les. Aan het einde van de les brengt de docent de leerlingen ook weer naar buiten.  Let op: de docent kan niet blijven wachten indien een ouder te laat is, gelieve dus steeds 5 minuten voor de start en voor het einde van de les aanwezig te zijn om uw kind af te zetten en op te halen. Ben je verhinderd of ga je te laat zijn? Stuur een SMS -niet bellen!- naar Michelle: 0497655286.
• Kleed uw zoon/dochter thuis al om, de kleedkamers zijn slechts beperkt geopend dus probeer het gebruik hiervan te vermijden. Indien het toch nodig is, in de sporthal is er op de 1e verdieping een kleedkamer beschikbaar voor onze dansers.

We begrijpen dat een eerste les voor jonge kinderen spannend is. Ons docententeam is goed opgeleid en staat klaar om de dansers met veel liefde en zorg te ontvangen en begeleiden. Tijdens de eerste lesweken is er steeds een extra assistent aanwezig bij de jongste groepen en bij de pasmomenten, om zo de kinderen te helpen en ondersteunen waar nodig.

Danslessen voor +12j

• Lessen voor 12j+ gaan door met een maximum van 11 leerlingen voor lessen in danszaal in de sporthal en een maximum van 14 leerlingen in de danszaal aan de motorzaak. Dit is gebaseerd op de richtlijn van 10 m² per danser.
• Neem voor de lessen body conditioning zelf een matje mee.
• Iedereen moet verplicht een mondmasker dragen bij het binnenkomen en buitengaan. In de danslessen zelf is dit niet nodig. Wanneer je naar de cafetaria of het toilet zou gaan, moet je opnieuw je mondmasker dragen.
• Bij het betreden van de sporthal: ga onmiddellijk naar boven en wacht in de gang, bij de banner van de dansschool. De eerste lesgroep van de dag wordt opgehaald door de docent, andere lesgroepen wachten tot ze zien dat de vorige weg is gegaan om de danszaal te betreden.
• Bij het betreden van de danszaal bij BMC: zorg dat je niet meer dan 5 minuten op voorhand aanwezig bent en wacht buiten. De cafetaria dient niet als wachtruimte. Wanneer de lesgroep voor je buiten is, kan je naar binnen gaan.
• Lessen voor 12+ stoppen iets vroeger en starten iets later. Zo kan iedereen de zaal verlaten en binnenkomen zonder elkaar te kruisen.
• Zorg dat je reeds in danskledij toekomt, vermijd het gebruik van de kleedkamers. Indien nodig is er een kleedkamer op de 1e verdieping in de sporthal en een naast de danszaal bij BMC.
• Ga na de les direct naar huis, blijf niet hangen, hoe gezellig het ook is.
• Wanneer een les volzet is, kan er helaas niet meer deelgenomen worden. Indien de maatregelen versoepelen en we meer mensen mogen toelaten, wordt dit direct meegedeeld en kan er ingestroomd worden.
Voorrangsregels voor lessen met meer aanmeldingen dan plaatsen: Definitieve inschrijvingen hebben voorrang op proeflessen. Reeds bestaande leden hebben voorrang op nieuwe leden. Leden die slechts voor 1 les ingeschreven zijn, hebben voorrang op leden die voor meerdere lessen ingeschreven zijn.

Wat bij een mogelijke nieuwe lockdown?

We hopen uiteraard dat er geen nieuwe lockdown komt. Indien dit wel zo is, bekijken we eerst de mogelijkheid om inhaallessen te organiseren. Als dit niet lukt of onvoldoende de gemiste lessen dekt, gaan we over op online/live lessen of zorgen we voor een terugbetaling/korting.

Proefles

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van de dansvoorstelling en daarom zijn er even geen proeflessen mogelijk. Vanaf 1 april staan we weer te popelen om jou te verwelkomen voor een proefles, vanaf die datum kan je ons contacteren voor meer info. Tot dan!